Language of document :

Rikors ippreżentat fil-15 ta' April 2011 - ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-47/11)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: ZZ (rappreżentant: W. Bode, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni dwar l-esklużjoni tar-rikorrenti mill-kompetizzjoni ġenerali EPSO AST/100/09, u talba għal aċċess għal informazzjoni dwar l-iżvolġiment tal-kompetizzjoni.

Talbiet tar-rikorrenti

Ir-rikorrenti titlob lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jogħġbu:

jordna lill-konvenuta tipprovdi informazzjoni eżawrjenti dwar l-iżvolġiment tal-kompetizzjoni sad-data tal-att preżenti u dwar l-eżamijiet individwali, inkluż il-proċess tal-evalwazzjoni tal-imsemmi eżamijiet, b'mod partikolari, iżda mhux eklużivament,

jiggarantilha d-dritt ta' aċċess għad-dokumenti kollha dwar il-parteċipazzjoni tar-rikorrenti fil-kompetizzjoni, li għandha l-konvenuta, inklużi d-dokumenti dwar l-evalwazzjoni tal-eżamijiet tar-rikorrenti;

jipprovdilha informazzjoni fattwali dwar kif ingħataw 12-il punt lir-rikorrenti fl-eżami prattiku (a);

jipprovdilha informazzjoni dwar l-iżvolġiment tal-kompetizzjoni inġenerali, inkluża n-notifikazzjoni tan-numru ta' kandidati li pparteċipaw fl-eżamijiet orali u prattiċi, tan-numru ta' kandidati li għaddew mill-eżami orali, tan-numru ta' kandidati li għaddew mill-eżami prattiku (a), tal-kriterji ta' evalwazzjoni stabbiliti mill-Bord tal-Għażla - pereżempju tabelli ta' evalwazzjoni, dispożizzjonijiet li jipprovdu li punti partikolari jingħataw lil ċerti partijiet tal-eżamijiet individwali jew abbażi ta' kriterji partikolari ta' evalwazzjoni - , tal-punti li kisbu kandidati oħra fl-eżamijiet prattiċi (a) u (b), kif ukoll informazzjoni dwar kif ġew stabbiliti tali punti ;

jannulla n-notifikazzjoni tal-konvenuta tat-28 ta' Settembru kif ukoll id-deċiżjoni ta' konferma tal-5 ta' April 2011, bl-effett li jingħata kunsens sabiex ir-rikorrenti tipparteċipa sussegwentement fil-kompetizzjoni, u jipprovdi, b'mod partikolari, l-ewwel nett, il-korrezzjoni tal-eżami prattiku (b) tar-rikorrenti

jikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż ġudizzjarji sostnuti mir-rikorrenti fit-tliet proċeduri amministrattivi kif ukoll fir-rikors preżenti.

____________