Language of document :

Acțiune introdusă la 15 aprilie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-47/11)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: W. Bode, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a exclude reclamantul din procedura de concurs EPSO AST/100/09 și cererea de acces la informațiile privind desfășurarea concursului

Concluziile reclamantului

Obligarea pârâtei de a furniza reclamantului informații complete privind desfășurarea concursului și a diferitelor probe până în prezent, inclusiv a procedurii de evaluare a probelor, în special, însă nu în mod exclusiv:

acordându-i accesul la toate documentele de care dispune privind participarea reclamantului la concursul menționat, inclusiv a documentelor privind evaluarea probelor la care a participat reclamantul;

comunicându-i toate informațiile privind modul în care a fost stabilită nota pe care a obținut-o (12 puncte) la proba practică (a);

comunicându-i toate informațiile privind desfășurarea concursului în general, inclusiv a numărului de candidați care au participat la proba scrisă și la cea orală; numărul de candidați care au reușit la proba practică (a); criteriile de evaluare stabilite de comisia de evaluare în ceea ce privește evaluarea, și anume grila de corectare, criteriile pentru atribuirea punctelor pentru anumite părți ale examenelor, sau potrivit anumitor criterii de apreciere; numărul de puncte care a fost obținut la probele practice (a) și (b), precum și informații privind modul în care aceste puncte au fost atribuite.

anularea deciziei pârâtei din 28 septembrie 2010, precum și a deciziei de confirmare din 5 aprilie 2011, având ca efect posibilitatea reclamantului de a continua să participe la concurs, prima etapă constând în corectarea probei practice (b) a reclamantului;

obligarea pârâtei la rambursarea către reclamant a cheltuielilor extrajudiciare pe care acesta le-a efectuat în ceea ce privește cele trei reclamații și prezenta acțiune.

____________