Language of document :

Tožba, vložena 15. aprila 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-47/11)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: W. Bode, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o izključitvi tožeče stranke iz splošnega javnega natečaja EPSO AST/100/09 in zahteva za dostop do informacij glede poteka izbirnega postopka.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj se ugotovi:

-    Tožena stranka je zavezana tožeči stranki dati obsežne informacije o dosedanjem poteku javnega natečaja in posameznih preizkusov, vključno s postopkom ocenjevanja preizkusov, predvsem - vendar ne izključno - tako, da

•    ji odobri vpogled v vso dokumentacijo, s katero tožena stranka razpolaga in se nanaša na udeležbo tožeče stranke na javnem natečaju, vključno z dokumenti, ki zadevajo ocenjevanje preizkusov tožeče stranke.

•    ji posreduje obsežne informacije o tem, kako je tožeča stranka dosegla 12 točk na praktičnem preizkusu (a).

•    ji posreduje informacije o poteku javnega natečaja na splošno, vključno s podatki o številu kandidatov, ki so se udeležili ustnega in praktičnega preizkusa, o številu kandidatov, ki so uspešno opravili ustni preizkus, o številu kandidatov, ki so uspešno opravili praktični preizkus (a), o merilih, ki jih je natečajna komisija določila za ocenjevanje, na primer ocenjevalna tabela, o merilih, po katerih se določen del točk dodeli določenemu delu posameznih delov preizkusa ali določenim ocenjevalnim merilom, o številu točk, ki so jih dosegli ostali kandidati pri praktičnih testih (a) in (b), ter podatke o tem, kako so te točke dosegli.

-    Odločba tožene stranke z dne 28. septembra 2010 ter potrditvena odločba z dne 5. aprila 2011 naj se razglasita za nični z učinkom, da je tožeča stranka še naprej udeležena v postopku javnega natečaja, pri čemer je treba predvsem kot prvi korak popraviti praktični preizkus (b) tožeče stranke.

-    Tožena stranka mora tožeči stranki povrniti zunajsodne stroške, ki so nastali zaradi treh upravnih pritožb in te tožbe.

____________