Language of document :

Žaloba podaná dne 21. dubna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-51/11)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: P. Giatagantzidis a K. Kyriazi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO o znovuotevření otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/77/06 a vyzvání žalobce k opakované účasti v první fázi uvedeného řízení.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí EPSO o znovuotevření výběrového řízení;

zrušit rozhodnutí EPSO ze dne 11. března 2011;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________