Language of document :

Talan väckt den 21 april 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-51/11)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna P. Giatagantzidis och K. Kyriazi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att återuppta förfarandet för det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/77/06 och att anmoda sökanden att på nytt deltaga i uttagningsprovets första skede.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara EPSO:s beslut att återuppta uttagningsförfarandet,

ogiltigförklara EPSO:s beslut av den 11 mars 2011, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________