Language of document :

2012 m. kovo 8 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje BE prieš Komisiją

(Byla F-49/11)1

Proceso kalba: anglų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 186, 2011 6 25, p. 36.