Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 18. april 2012 – Buxton mod Parlamentet

(Sag F-50/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – tildeling af point for fortjeneste – bedømmelsesrapport – deltidsarbejde – ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Dawn Cheryl Buxton (Luxembourg, Luxembourg), (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved S. Alves og N.B. Rasmussen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at tildele sagsøgeren et enkelt point for fortjeneste i forfremmelsesåret 2009.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Dawn Cheryl Buxton bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Parlamentets omkostninger.

____________

1 EUT C 186 af 25.6.2011, s. 36.