Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 18 aprilie 2012 – Buxton/Parlamentul European

(Cauza F-50/11)1

(Funcţie publică – Funcționari – Atribuirea punctelor de merit – Raport de evaluare – Activitate cu normă redusă – Egalitate de tratament)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Dawn Cheryl Buxton (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: P. Nelissen Grade și G. Leblanc, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: S. Alves și N. B. Rasmussen, agenți)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei AIPN de a acorda reclamantei un singur punct de merit pentru exercițiul de evaluare 2009

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Buxton suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European.

____________

1     JO C 186, 25.6.11, p. 36.