Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 25 ianuarie 2012 – Kedzierski/Comisia

(Cauza F-53/11)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 186, 25.6.2011, p. 37.