Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 25. januarja 2012 – Kedzierski proti Komisiji

(Zadeva F-53/11)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 186, 25.6.2011, str. 37.