Language of document :

2014 m. lapkričio 11 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Carlo De Nicola / EIB

(Byla F-52/11)1

(Viešoji tarnyba – EIB personalas – Psichologinis priekabiavimas – Tyrimo procedūra – Tyrimo komiteto ataskaita – Klaidinga psichologinio priekabiavimo apibrėžtis – EIB pirmininko sprendimas neleisti nagrinėti skundo  – Panaikinimas – Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo De Nicola (Strassen, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Atsakovas: EIB, atstovaujamas T. Gilliams ir F. Martin, padedamų advokatų A. Dal Ferro

Bylos dalykas

Pirma, prašymas panaikinti EIB pirmininko laišką, kuriame remiantis tyrimo komiteto sprendimu atmesti ieškovo skundą dėl psichologinio priekabiavimo nurodyta, kad nereikia imtis jokių veiksmų, ir kitus sprendimus, susijusius su psichologinio priekabiavimo tyrimu. Antra, prašymas nustatyti, kad ieškovas buvo psichologinio priekabiavimo auka.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2010 m. rugsėjo 1 d. sprendimą, kuriuo Europos investicijų banko pirmininkas atmetė C. De Nicola skundą dėl psichologinio priekabiavimo.

Priteisti iš Europos investicijų banko sumokėti C. De Nicola 3 000 euro.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos investicijų bankas padengia savo ir C. De Nicola patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 186, 2011 6 25, p. 37.