Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 11 noiembrie 2014 - Carlo De Nicola/BEI

(Cauza F-52/11)1

(Funcție publică – Personalul BEI – Hărțuire morală – Procedură de anchetă – Raportul comitetului de anchetă – Definiție eronată a hărțuirii morale – Decizia președintelui BEI de a nu admite plângerea – Anulare – Acțiune în despăgubire)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentanți: L. Isola, avocat)

Pârâtă: BEI (reprezentanți: T. Gilliams și F. Martin, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere de anulare a unei scrisori a președintelui băncii prin care declara că, în urma deciziei comitetului de a respinge plângerea pentru hărțuire morală introdusă de reclamant, nu era necesară nicio acțiune, precum și de anulare a altor decizii privind ancheta pentru hărțuire morală. Pe de altă parte, o cerere de declarare a faptului că reclamantul a fost victima unei hărțuiri morale

Dispozitivul

Anulează Decizia din 1 septembrie 2010 prin care președintele Băncii Europene de Investiții a respins plângerea pentru hărțuire morală a domnului De Nicola.

Obligă Banca Europeană de Investiții la plata către domnul De Nicola a sumei de 3 000 de euro.

Respinge în rest acțiunea.

Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola.

____________

1     JO C 186, 25.6.2011, p. 37.