Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta domstolen (Rootsi) 22. mail 2013 – C More Entertainment versus Linus Sandberg

(kohtuasi C-279/13)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta domstolen

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: C More Entertainment AB

Vastustaja: Linus Sandberg

Eelotsuse küsimused

1    Kas üldsusele edastamise mõiste direktiivi 2001/29/EÜ1 artikli 3 lõike 1 tähenduses hõlmab tegevust, mille puhul pakutakse kõigile kättesaadaval veebilehel kikitavat linki teosele, mida levitab sellele autoriõigust omav isik?

2    Kas linkimise viis mõjutab vastust esimesele küsimusele?

3    Kas lingitud teosele juurdepääsu mingil viisil piiramine on asjaolu, millega tuleb arvestada?

4    Kas liikmesriikidel on õigus ette näha laiema ulatusega autori ainuõigus, sätestades, et üldsusele edastamine hõlmab lisaks direktiivi artikli 3 lõikes 1 sätestatule ka muud tegevust?

5    Kas liikmesriikidel on õigus ette näha laiema ulatusega autori ainuõigus, sätestades, et üldsusele edastamine hõlmab lisaks direktiivi artikli 3 lõikes 2 sätestatule ka muud tegevust?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).