Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 22 mai 2013 – C More Entertainment AB/Linus Sandberg

(Cauza C-279/13)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta domstolen

Părțile din procedura principală

Recurentă: C More Entertainment AB

Intimat: Linus Sandberg

Întrebările preliminare

Noțiunea de comunicare publică în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE1 include un act care constă în furnizarea, pe o pagină de internet la care poate avea acces oricine, a unui link – pe care se poate da click – spre o operă difuzată de titularul dreptului de autor asupra acesteia ?

Modul în care este furnizat linkul are vreo influență asupra răspunsului la prima întrebare ?

Faptul că accesul la opera vizată prin link este restricționat în orice mod este un element de care să se țină seama ?

Statele membre pot recunoaște în favoarea autorului un drept exclusiv mai extins prevăzând că noțiunea de comunicare publică include mai multe acte decât cele menționate la articolului 3 alineatul (1) din directivă ?

Statele membre pot recunoaște în favoarea titularului de drepturi un drept exclusiv mai extins prevăzând că noțiunea de comunicare publică include mai multe acte decât cele menționate la articolului 3 alineatul (2) din directivă ?

____________

1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială 17/vol.1, p. 230).