Language of document :

A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. március 26-i ítélete (a Högsta domstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C More Entertainment AB kontra Linus Sandberg

(C-279/13. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29/EK irányelv – Információs társadalom – A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – A 3. cikk (2) bekezdése – Sportmérkőzés internetes oldalon történő élő közvetítése)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta domstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: C More Entertainment AB

Alperes: Linus Sandberg

Rendelkező rész

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az e 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett műsorsugárzó szervezetek kizárólagos jogát kiterjeszti olyan nyilvánossághoz közvetítési cselekményekre, amelyeket olyan sportmérkőzések interneten történő élő közvetítése képezhet, mint amelyekről az alapügyben is szó van, azzal a feltétellel, hogy e kiterjesztés nem érinti a szerzői jogi védelmet.