Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 24. decembra 2008 - Peter Pammer proti Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

(Zadeva C-585/08)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Peter Pammer

Tožena stranka: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je "potovanje s tovorno ladjo" paketno potovanje v smislu člena 15(3) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1?

Ob pritrdilnem odgovoru na vprašanje 1: Ali za "usmerjanje" dejavnosti v smislu člena 15(1)(c) Uredbe št. 44/2001 zadošča, da je na internetu mogoče odpreti spletno stran posrednika?

____________

1 - UL 2001, L 12, str. 1.