Language of document :

Žaloba podaná dne 8. května 2013 – ZZ v. EHSV

(Věc F-42/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o ukončení pracovní smlouvy žalobce a žádost o náhradu údajně utrpěné majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 16. října 2012, přijaté generálním tajemníkem EASA v postavení orgánu oprávněného uzavírat smlouvy, o ukončení smlouvy žalobce; 

v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného uzavírat smlouvy ze dne 31. ledna 2013, kterým bylo potvrzeno ukončení smlouvy žalobce, a rozhodnutí orgánu oprávněného uzavírat smlouvy ze dne 24. dubna 2013, kterým byla výslovně zamítnuta stížnost žalobce;

nahradit majetkovou újmu vzniklou žalobci;

přiznat žalobci z titulu vzniklé nemajetkové újmy částku stanovenou ex aequo et bono a prozatímně na 15 000 eur; 

uložit EHSV náhradu nákladů řízení.