Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 8ης Μαΐου 2013 – ΖΖ κ.λπ. κατά ETΕπ

(Υπόθεση F-43/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: ΖΖ κ.λπ. (εκπρόσωπος: L. Levi, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακύρωσης, αφενός, της περιεχόμενης στα εκκαθαριστικά σημειώματα για τον Φεβρουάριο 2013 απόφασης να οριστεί συντελεστής μειωμένος κατά 1,8% για την ετήσια αναπροσαρμογή μισθών όσον αφορά το 2013 και, αφετέρου, των μεταγενέστερων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Επιπλέον, αίτημα να υποχρεωθεί το όργανο σε καταβολή αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης για την υλική ζημία και την ηθική βλάβη που οι προσφεύγοντες-ενάγοντες ισχυρίζονται ότι υπέστησαν.

Αιτήματα των προσφευγόντων-εναγόντων

Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την περιεχόμενη στα εκκαθαριστικά σημειώματα για τον Φεβρουάριο 2013 απόφαση να οριστεί συντελεστής μειωμένος κατά 1,8% για την ετήσια αναπροσαρμογή μισθών όσον αφορά το 2013 και, συνακόλουθα, να ακυρώσει τα μεταγενέστερα εκκαθαριστικά σημειώματα που εκδόθηκαν βάσει της ίδιας αυτής απόφασης, καθώς επίσης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ακυρώσει δύο ενημερωτικά σημειώματα τα οποία η καθής-εναγομένη απέστειλε στους προσφεύγοντες-ενάγοντες στις 5 Φεβρουαρίου 2013 και στις 15 Φεβρουαρίου 2013 αντιστοίχως·

να επιδικάσει σε καθέναν από τους προσφεύγοντες-ενάγοντες προς αποκατάσταση της υλικής τους ζημίας (i) το υπόλοιπο του μισθού τους βάσει της εφαρμογής του προβλεπόμενου συντελεστή για την ετήσια αναπροσαρμογή μισθών όσον αφορά το 2013, ήτοι αύξηση κατά 1,8% για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013· (ii) τη διαφορά μισθού που προκύπτει από τις συνέπειες της εφαρμογής του μειωμένου κατά 1,8% συντελεστή για το 2013 επί των μισθών τους οποίους θα λαμβάνουν πλέον από τον Ιανουάριο του 2014· (iii) τόκους υπερημερίας επί των οφειλόμενων υπολοίπων μισθού μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης και με επιτόκιο εκείνο που εφαρμόζει, κατά την κρίσιμη περίοδο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης, προσαυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, και (iv) αποζημίωση λόγω απώλειας αγοραστικής δύναμης, εκτιμώμενης συνολικά και προσωρινά σε 30.000 ευρώ για καθέναν από τους προσφεύγοντες-ενάγοντες·

να επιδικάσει σε καθέναν από τους προσφεύγοντες-ενάγοντες το ποσό των 1.000 ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής τους βλάβης, και

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.