Language of document :

Žaloba podaná dne 17. května 2013 – ZZ v. Rada

(Věc F-47/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupkyně: M. Velardo, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nezařadit žalobce na seznam úředníků funkční skupiny AD navržených na povýšení v roce 2012

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí generálního sekretariátu Rady č. 63/12 ze dne 20. července 2012, jež se týká seznamu úředníků navržených na povýšení během období 2012, na kterém nebylo uvedeno jméno žalobce, a zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 11. února 2011;

uložit žalované náhradu škody a zaplacení úroků z prodlení a kompenzačních úroků ve výši 6,75 % za vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.