Language of document :

Acțiune introdusă la 8 mai 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-44/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor Comisiei privind obținerea unei despăgubiri pentru prejudiciul material suferit de reclamantă în urma calculului incorect al indemnizației pentru condiții de viață

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 25 ianuarie 2013 a Comisiei primită de reclamantă la 28 ianuarie 2013 privind anularea în parte a deciziei emise de PMO.1 la 30 martie 2012 în măsura în care limitează la 1 martie 2007 cererea acesteia din urmă având ca obiect obținerea unei despăgubiri pentru prejudiciul material suferit în urma calculului incorect al indemnizației pentru condiții de viață la care reclamanta are dreptul de la 22 septembrie 2002 și în măsura în care ține seama de pensia de orfan a fiicei reclamantei între 1 martie 2007 și 31 august 2008 pentru calcularea indemnizației respective;

anularea Deciziei din 4 februarie 2013 a Comisiei primită de reclamantă la 5 februarie 2013, precum și a fișei de remunerație din luna februarie 2013 în măsura în care privește codul de regularizare RRV referitor la o despăgubire pentru prejudiciul sus-menționat impus la 1 martie 2007, menținând în același timp efectele acestei fișe până la adoptarea unui nou buletin care să facă o aplicare corectă a articolului 10 din anexa X la Statut de la 31 decembrie 2011 la 22 septembrie 2002;

obligarea Comisiei la plata unei sume provizorii complementare de 11 000,00 de euro pentru prejudiciul în materie de indemnizație pentru condiții de viață suferit de reclamantă între 22 septembrie 2002 și 31 august 2008, precum și la plata dobânzilor calculate pentru întregul prejudiciu suferit în acest cadru între 22 septembrie 2002 și 31 decembrie 2011, începând de la termenele aferente indemnizațiilor respective și până în ziua plății efective a acestora și calculate pe baza ratelor fixate de BCE pentru operațiunile principale de refinanțare intervenite în perioada vizată, majorată cu două puncte;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.