Language of document :

Žaloba podaná dne 15. května 2013 – ZZ a další v. EIB

(Věc F-45/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupce: L. Levi)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí obsažených v platových výměrech o uplatnění obecného rozhodnutí Evropské investiční banky, kterými se stanoví růst platů do výše 2,3 % pro všechny zaměstnance, a rozhodnutí, kterým se stanoví tabulka zásluh upravující snížení o 1 až 3 % platu, a s tím související návrh, aby bylo orgánu uloženo zaplatit rozdíl v odměně za práci, jakož i nahradit škodu a uhradit úroky.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí o uplatnění rozhodnutí správní rady EIB ze dne 18. prosince 2012, kterým se stanoví růst platů do výše 2,3 %, a rozhodnutí řídícího výboru EIB ze dne 29. ledna 2013, kterým se stanoví tabulka zásluh upravující snížení o 1 až 3 % platu, na žalobce, podle kterých jsou rozhodnutí obsažená v platových výměrech za duben 2013, jakož i zrušit ve stejném rozsahu rozhodnutí obsažená v dalších platových výměrech, a v případě potřeby, zrušit informativní oznámení, které žalovaná zaslala žalobcům dne 5. února 2013,

uložit žalované zaplacení rozdílu v odměně za práci vyplývajícího z uvedených rozhodnutí správní rady EIB ze dne 18. prosince 2012 a řídícího výboru EIB ze dne 29. ledna 2013, vzhledem k  uplatnění tabulky zásluh „4-3-2-1-0“ a tabulky „pro nové zaměstnance“ „5-4-3-1-0“, anebo podpůrně, pro žalobce, kteří dostali známku A, vzhledem k uplatnění tabulky zásluh 3-2-1-0-0 a pro žalobce, na které se vztahuje tabulka „pro nové zaměstnance“ vzhledem k tabulce „4-3-2-0-0“; tuto částku rozdílu v odměně za práci je třeba zvýšit o úroky z prodlení od 12. dubna 2013 a následně od 12. dne každého měsíce až do úplného zaplacení, tyto úroky se určí na základě úrokové sazby stanovené ECB zvýšené o 3 procentní body,

uložit žalované náhradu škody způsobené ztrátou kupní síly; tato škoda je ohodnocena ex aequo et bono a předběžně na 1,5 % měsíční odměny za práci každého žalobce,

uložit EIB náhradu nákladů řízení.