Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.7.2014 – CW v. parlamentti

(Asia F-48/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointikertomus – Arviointikertomukseen sisältyvät arvioinnit ja huomautukset – Ilmeiset arviointivirheet – Harkintavallan väärinkäyttöä ei ole tapahtunut)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CW (edustaja: asianajaja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Dean ja S. Alves)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kantajan arviointikertomuksen kumoamisesta vuoden 2011 arvioinnin osalta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

CW vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 207, 20.7.2013, s. 63.