Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 – CW mot parlamentet

(Mål F-48/13)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Betygsrapport – Bedömningar och kommentarer i betygsrapporten – Uppenbart felaktiga bedömningar – Maktmissbruk – Föreligger inte)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CW (ombud: advokaten C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Dean och S. Alves)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport i betygsförfarandet för år 2011.

Domslut

Talan ogillas.

CW ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 207, 20.7.2013, s.63.