Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. februára 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-67/12)1

„Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody – Nezákonnosť – Zaslanie listu týkajúceho sa výkonu rozsudku zástupcovi žalobcu v odvolacom konaní proti tomuto rozsudku – Žaloba zjavne bez právneho základu – Článok 94 písm. a) rokovacieho poriadku“

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu smerujúcej k získaniu náhrady škody z dôvodu, že žalovaná zaslala list týkajúci sa žalobcu advokátovi, ktorý ho ešte nezastupoval v tejto veci.Výrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.2.    Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.3.    Luigi Marcuccio je povinný zaplatiť Súdu pre verejnú službu sumu 2 000 eur.