Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 20ής Ιουνίου 2012 – ΖΖ κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση F-63/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: L. Isola, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση των επιστολών με τις οποίες η καθής αρνείται να επιστρέψει, κατόπιν της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μερικής αναιρέσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, το ποσό των 6 000 ευρώ το οποίο ο προσφεύγων-ενάγων κατέβαλε στην καθής ως δυνάμενα να αναζητηθούν δικαστικά έξοδα κατόπιν της αποφάσεως με την οποία το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφάνθηκε επί των δικαστικών εξόδων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις επιστολές της 4ης και της 25ης Μαΐου 2012, καθόσον η ΕΤΕπ αρνείται να επιστρέψει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 6 000 ευρώ το οποίο απαίτησε ως δικαστικά έξοδα στο πλαίσιο προηγούμενης υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης·

να υποχρεώσει την ΕΤΕπ να επιστρέψει αμέσως το εν λόγω ποσό προσαυξημένο με τόκους και την αντιστάθμιση λόγω διακυμάνσεως των τιμών συναλλάγματος από την ημερομηνία της εκ μέρους του προσφεύγοντος-ενάγοντος καταβολής του ποσού έως την ημερομηνία επιστροφής του ποσού αυτού·

να υποχρεώσει την καθής να αποκαταστήσει τη ζημία την οποία προξένησε στον προσφεύγοντα-ενάγοντα·

να καταδικάσει την ΕΤΕπ στα δικαστικά έξοδα.