Language of document :

Beroep ingesteld op 20 juni 2012 – ZZ / EIB

(Zaak F-63/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de brieven waarbij de verwerende partij weigert om na het arrest van het Gerecht van de Europese Unie betreffende gedeeltelijke vernietiging van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken, de 6 000 EUR terug te betalen die de verzoekende partij de verwerende partij na het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken waarbij uitspraak is gedaan over de kosten, aan invorderbare kosten heeft betaald

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de brieven van 4 mei en 25 mei 2012, voor zover de EIB daarbij weigert om verzoeker het bedrag van 6 000 EUR terug te betalen dat zij aan kosten had verlangd in een eerdere zaak voor het Gerecht voor ambtenarenzaken;

veroordeling van de EIB tot onmiddellijke terugbetaling van dat bedrag vermeerderd met rente en compensatie voor de geldfluctuatie sinds de datum van betaling door verzoeker tot aan de daadwerkelijke terugbetaling;

veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de door verzoeker geleden schade;

verwijzing van de EIB in de kosten.