Language of document :

Žaloba podaná dne 21. června 2012 – ZZ v. ESVČ

(Věc F-64/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Casado Garcia-Hirschfeld, advokát)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost

Předmět a popis sporu

Žaloba na zrušení rozhodnutí nezahrnout žalobce na seznam úředníků povýšených do platové třídy AD 6 v rámci povyšovacího řízení za rok 2011 a návrh na uložení povinnosti žalované nahradit vzniklou škodu.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 15. listopadu 2011 nepovýšit žalobce do platové třídy AD 6 v rámci povyšovacího řízení za rok 2011;

je-li to nezbytné, zrušit rozhodnutí ze dne 23. března 2011 o zamítnutí stížnosti;

uložit ESVČ povinnost uhradit žalobci částku stanovenou ex aequo et bono ve výši 6000 eur jako náhradu profesní a nemajetkové újmy, navýšenou o zákonné úroky z prodlení od data její splatnosti;

uložit ESVČ náhradu nákladů řízení.