Language of document :

Kanne 2.7.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-67/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: avvocato G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan vaatimus saada korvaus vahingosta, joka oli aiheutunut siitä, että vastaaja oli lähettänyt kirjeen, joka koski kantajan paluuta palvelukseen ja jossa vastattiin, joihinkin kantajan vaatimuksiin, asianajajalle, joka oli edustanut kantajaa useissa eri asioissa, mutta jolle kantaja ei ollut antanut yleistä asianajovaltuutusta.

Vaatimukset

Päätös – riippumatta siitä, miten se tehtiin –, jolla komissio on hylännyt 20.5.2011 päivätyn vaatimuksen, jonka kantaja on esittänyt nimittävälle viranomaiselle, on kumottava

tarvittaessa päätös – riippumatta siitä, miten se tehtiin – jolla komissio hylkäsi 1.12.2011 tehdyn valituksen, joka koski 20.5.2011 tehdyn vaatimuksen hylkäämistä, on kumottava, niin kuin viimeksi mainittu hylkäävä päätös, minkä lisäksi 20.5.2011 tehty vaatimus on hyväksyttävä

tarvittaessa on hylättävä 9.3.2012 päivätty muistio

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajan perusteettomasti kärsimä vahinko siitä, että komissio on lähettänyt asianajaja Giuseppe Cipressalle päiväämättömän muistion, joka on johdettavissa komissioon, suorittamalla kantajalle 10 0000 euroa tai jokin muu virkamiestuomioistuimen oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi katsoma summa

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 20.5.2011 päivätyn vaatimuksen saapumista komissiolle seuraavasta päivästä alkaen ja aina 10 000 euron summan suorittamiseen saakka 10 prosentin suuruista vuosittain pääomitettavaa vuotuista korkoa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.