Language of document :

Acțiune introdusă la 2 iulie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-67/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului privind repararea prejudiciului suferit de acesta ca urmare a faptului că pârâta a trimis unui avocat care l-a apărat pe reclamant în numeroase cauze, dar căruia reclamantul nu i-a dat un mandat general, o scrisoare privind eventuala reluare a activității profesionale de către reclamant și prin care se răspundea la anumite întrebări adresate de acesta din urmă

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii din 20 mai 2011, transmisă de reclamant Autorității împuternicite să facă numiri, indiferent de modul de adoptare a acestei decizii;

în măsura în care este necesar, anularea actului Comisiei de respingere a reclamației din 1 decembrie 2011, formulată împotriva deciziei de respingere a cererii din 20 mai 2011 și anularea acestei din urmă decizii, indiferent de modul de adoptare a actului menționat, precum și admiterea cererii din 20 mai 2011;

în măsura în care este necesar, anularea scrisorii din 9 martie 2012;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului suferit în mod injust de reclamant ca urmare a transmiterii avocatului Giuseppe Cipressa, de către Comisie, a unei scrisori emise de aceasta, fără dată, prin plata către reclamant a sumei de 10 000 EUR sau a oricărei alte sume, mai mare sau mai mică, pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, începând din ziua următoare celei în care cererea din 20 mai 2011 a fost primită de Comisie până la plata efectivă a sumei de 10 000 EUR, a dobânzilor aferente acestei din urmă sume, calculate la o rată de 10 % pe an și cu capitalizare anuală;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.