Language of document :

Tožba, vložena 2. julija 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-67/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi preloga tožeče stranke za plačilo odškodnine za škodo, ki ji je nastala, ker je tožena stranka poslala dopis v zvezi z morebitnim ponovnim nastopom službe tožeče stranke in z odgovori na nekatere zahtevke tožeče stranke odvetniku, ki jo je zastopal v več postopkih, vendar mu tožeča stranka ni dala splošnega pooblastila.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije, v kakršnikoli obliki, s katero je ta zavrnila predlog z dne 21. maja 2011, ki ga je tožeča stranka podala organu, pristojnemu za imenovanja, naj se razglasi za nično;

kolikor je to potrebno naj se akt, v kakršnikoli obliki, s katerim je Komisija zavrnila pritožbo z dne 1. decembra 2011 zoper odločbo o zavrnitvi predloga z dne 21. maja 2011, s katero se predlaga razglasitev ničnosti navedene odločbe o zavrnitvi in ugoditev predlogu za dne 20. maja 2011, razglasi za ničen;

kolikor je to potrebno naj se dopis z dne 9. marca 2012 razglasi za ničen;

Komisiji naj se naloži povračilo škode, ki je tožeči stranki neupravičeno nastala, ker je Komisija odvetniku Giuseppeju Cipressi poslala nedatiran dopis, ki ji ga je mogoče pripisati, tako da se ji naloži, naj tožeči stranki nakaže znesek 10.000 EUR ali znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence menilo, da je pošten in pravičen;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača zamudne obresti na znesek 10.000 EUR, ki tečejo od dneva po tem, ko je Komisija prejela predlog z dne 20. maja 2011, do celotnega plačila navedenega zneska, v višini 10 % letno in z letno kapitalizacijo;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.