Language of document :

Sag anlagt den 27. juni 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-66/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om fastsættelse af størrelsen på det beløb, der kan overføres i form af pensionsrettigheder erhvervet forud for indtrædelsen i tjenesten samt om beregning af det antal pensionsgivende tjenesteår, der skal tages i betragtning i forbindelse med denne overførsel til Den Europæiske Unions institutioners pensionsordning

Sagsøgerens påstande

Principalt

annullation af Kommissionens afgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af størrelsen på det beløb, der kan overføres i form af pensionsrettigheder erhvervet af sagsøgeren ved NATO, samt om beregning af det antal pensionsgivende tjenesteår, der skal tages i betragtning i forbindelse med denne overførsel til Den Europæiske Unions institutioners pensionsordning

om fornødent annullation af afgørelsen af 28. marts 2012 om udtrykkeligt afslag på sagsøgerens klage af 23. januar 2012

under alle omstændigheder

fastslås, at sagsøgeren har lidt et ikke-økonomisk tab og Kommissionen tilpligtes at betale et beløb, som foreløbigt er opgjort til 20 000 EUR

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.