Language of document :

Kanne 27.6.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-66/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistetaan eläkeoikeuksia varten siirrettävissä olevan, ennen palveluksen tuloa kertyneen pääoman määrä ja lasketaan tämän siirron nojalla Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmässä huomioon otettavien palvelusvuosien määrä.

Vaatimukset

Ensisijaisesti

On hylättävä vastaajan 30.11.2011 tekemä päätös, jolla vahvistetaan eläkeoikeuksia varten siirrettävissä olevan, kantajalle NATO:n palveluksessa kertyneen pääoman määrä ja lasketaan tämän siirron nojalla Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmässä huomioon otettavien palvelusvuosien määrä

Tarvittaessa on kumottava 28.3.2012 tehty päätös, jolla hylätään nimenomaisesti kantajan 23.1.2012 tekemä oikaisuvaatimus

Joka tapauksessa

On tunnustettava henkinen kärsimys, ja vastaaja on velvoitettava maksamaan alustavasti arvioiden 20.000 euron määrä

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.