Language of document :

Beroep ingesteld op 27 juni 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-66/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende vaststelling van het bedrag van het overdraagbare kapitaal voor de pensioenrechten die vóór de indiensttreding zijn verkregen alsmede berekening van het aantal jaren dat in het kader van die overdracht in de pensioenregeling van de instellingen van de Europese Unie wordt toegekend

Conclusies van de verzoekende partij

Primair,

nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij van 30 november 2011 houdende vaststelling van het bedrag van het overdraagbare kapitaal voor de pensioenrechten die verzoeker bij de NAVO heeft verworven alsmede berekening van het aantal jaren dat in het kader van die overdracht in de pensioenregeling van de instellingen van de Europese Unie wordt toegekend;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 28 maart 2012 tot uitdrukkelijke afwijzing van verzoekers klacht van 23 januari 2012;

in elk geval,

erkenning van de geleden immateriële schade en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een voorlopig op 20 000 EUR geraamd bedrag;

verwijzing van de Commissie in de kosten.