Language of document :

Tožba, vložena 27. junija 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-66/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o določitvi zneska, ki se ga prenese za pokojninske pravice, pridobljene pred začetkom dela in izračun števila anuitet, priznanih iz naslova tega prenosa v pokojninskem sistemu Evropske unije.

Predlogi tožeče stranke

Primarno,

razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke z dne 30. novembra 2011 o določitvi zneska, ki se ga prenese za pokojninske pravice, ki jih je tožeča stranka pridobila pri NATU, ter izračun števila anuitet, priznanih iz naslova tega prenosa v pokojninskem sistemu institucij Evropske unije;

po potrebi razglasitev ničnosti odločbe z dne 28. marca 2012, s katero je bil izrecno zavrnjen ugovor tožeče stranke z dne 23. januarja 2012;

vsekakor,

priznanje utrpljene nematerialne škode in naložitev toženi stranki plačila zneska, začasno ocenjenega na 20.000 EUR;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.