Language of document :

Talan väckt den 25 juni 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-65/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden familjetillägg för hans makas son från hennes tidigare äktenskap.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 17 augusti 2011 om avslag på sökandens begäran om familjetillägg för hans makas barn och de förmåner som följer av familjetillägget, samt om årliga reseersättningar,

i den mån det krävs, ogiltigförklara beslutet om avslag på sökandens begäran om omprövning av den 13 mars 2012, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.