Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2013 – Lebedef v. Komise

(Věc F-68/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnotící zpráva – Hodnotící období za rok 2010 – Návrh na zrušení hodnotící zprávy – Návrh na zrušení počtu přidělených bodů pro povýšení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayer a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení bodů pro povýšení přidělených žalobci a jeho hodnotící zprávy za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Giorgio Lebedef ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.