Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 – Lebedef vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-68/12) 1

(Servizz pubbliku – Uffiċjali – Rapport ta’ evalwazzjoni – Proċedura ta’ evalwazzjoni għas-sena 2010 – Talba għall-annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni – Talba għall-annullament tan-numru ta’ punti ta’ promozzjoni attribwiti)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Giorgio Lebedef (Senningerberg, il-Lussemburgu) (rappreżentant: F. Frabetti, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: C. Berardis-Kayer u G. Berscheid, aġenti)SuġġettTalba għall-annullament tal-punti ta’ promozzjoni attribwiti lir-rikorrent u tar-rapport ta’ evalwazzjoni tiegħu għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2010.Dispożittiv Ir-rikors huwa miċħud.G. Lebedef għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.