Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. decembra 2013 – Lebedef/Komisia

(vec F-68/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Správa o služobnom postupe – Hodnotenie za rok 2010 – Návrh na zrušenie hodnotiacej správy – Návrh na zrušenie počtu pridelených bodov potrebných na povýšenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayer a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie bodov potrebných na povýšenie pridelených žalobcovi a jeho hodnotiacej správy za obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    G. Lebedef znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.