Language of document :

Dom av personaldomstolen (första avdelningen) den 12 december 2013 – Lebedef mot kommissionen

(Mål F-68/12)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Bedömningsrapport – Bedömning för år 2010 – Ansökan om ogiltigförklaring av bedömningsrapporten – Ansökan om ogiltigförklaring av det antal befordringspoäng som tilldelats)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayer och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens befordringspoäng och bedömningsrapport för perioden mellan den 1 januari 2010 och den 31 december 2010.

Domslut

Talan ogillas.

Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 258 av den 25.8.2012, s. 28.