Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. februára 2014 – Armani/Komisia

(vec F-65/12)1

(Verejná služba – Odmeňovanie – Rodinné prídavky – Nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa – Nezaopatrené dieťa – Dieťa manželky žalobcu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Armani (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa žalobcovi nepriznávajú rodinné prídavky na syna jeho manželky narodeného v predchádzajúcom manželstve

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie zo 17. augusta 2011, ktorým Európska komisia odmietla pánovi Armani priznať nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa pre dieťa jeho manželky, sa zrušuje. 2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán Armani.