Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2013. február 6.

F‑67/12. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – Jogellenesség – Ítélet végrehajtására vonatkozó levél megküldése a felperes képviselőjének, az ezen ítélettel szembeni fellebbezési eljárásban – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset – Az eljárási szabályzat 94. cikkének a) pontja”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio egyrészről azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amellyel az Európai Bizottság elutasította az abból eredő kárának megtérítésére irányuló kérelmét, hogy a Közszolgálati Törvényszék F‑41/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. november 4‑én hozott ítélet végrehajtásának módjával kapcsolatos levelet a felperest az ezen ítélettel kapcsolatos fellebbezési eljárásban képviselő ügyvédnek küldték meg, másrészről pedig hogy kötelezze a Bizottságot az e körülmény miatt állítólagosan elszenvedett kár megtérítésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit, valamint a Bizottság részéről felmerült költségeket. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót, hogy számára fizessen meg 2000 euró összeget.

Összefoglaló

1.      Szerződésen kívüli felelősség – Feltételek – Jogellenesség – Kár – Okozati összefüggés – Együttes feltételek – Valamelyik feltétel hiánya – A kereset teljes egészében történő elutasítása

(EUMSZ 340. cikk, második bekezdés)

2.      Bírósági eljárás – Az eljárással összefüggő ügyviteli költségek – A Közszolgálati Törvényszéknek a tisztviselő visszaélésszerű keresete révén okozott költségek – A tisztviselőnek az említett költségek viselésére kötelezése

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 94. cikk)

1.      Az Unió jogellenes magatartása miatti, az EUMSZ 340. cikk második bekezdése értelmében vett szerződésen kívüli felelősség megállapítása három együttes feltétel fennállásától függ, amelyek a következők: az Unió intézményei által meghozott közigazgatási aktus vagy a nekik felrótt magatartás jogellenessége, a kár bekövetkezése, valamint a felrótt magatartás és a hivatkozott kár közötti okozati összefüggés. Azon tény, hogy e három feltétel egyike nem teljesül, elegendő a kártérítés iránti kérelem elutasításához.

(lásd a 21. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑21/10. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. március 16‑án hozott végzésének 22. és 23. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 94. cikke értelmében, ha ez utóbbinak olyan költségeket okoznak, amelyet el lehetett volna kerülni, különösen ha a kereset nyilvánvalóan visszaélésszerű, a Közszolgálati Törvényszék a költségeket okozó felet azok teljes egészében vagy részben történő megtérítésére kötelezheti, e megtérítés összege azonban nem haladhatja meg a 2000 eurót.

E rendelkezés alkalmazandó, ha a tisztviselő keresetének tárgya teljesen hasonló az ugyanezen tisztviselő által benyújtott és jogilag nyilvánvalóan megalapozatlannak nyilvánított keresetekhez. E kereset ugyanis egyértelműen szükségtelen vagy rosszhiszemű, mivel a felperes mindenféle indok nélkül indított pert.

(lásd a 34–37. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑460/10. P. sz., Marcuccio kontra Bíróság ügyben 2011. április 14‑én hozott végzése;

az Elsőfokú Bíróság T‑241/03. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2006. május 17‑én hozott végzésének 65. pontja;

az Európai Unió Törvényszéke T‑401/09. sz., Marcuccio kontra Bíróság ügyben 2010. július 6‑án hozott végzése; T‑286/11 P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. november 15‑én hozott végzése;

a Közszolgálati Törvényszék F‑40/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2007. december 6‑án hozott végzésének 50. pontja; a fent hivatkozott Marcuccio kontra Bizottság ügyben hozott végzése; F‑3/11. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. február 29‑én hozott végzésének 54. pontja.