Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2013 m. vasario 6 d.

Byla F‑67/12

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Neteisėtumas – Laiško, susijusio su teismo sprendimo vykdymu, išsiuntimas apeliacinėje byloje dėl šio teismo sprendimo ieškovui atstovaujančiam advokatui – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys – Procedūros reglamento 94 straipsnio a punktas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo LMarcuccio prašo, pirma, panaikinti sprendimą, kuriuo Europos Komisija atmetė jo prašymą atlyginti žalą, patirtą dėl to, kad laiškas dėl 2008 m. lapkričio 4 d. Tarnautojų teismo sprendimo Marcuccio prieš Komisiją (F‑41/06, toliau – 2008 m. lapkričio 4 d. teismo sprendimas) vykdymo tvarkos buvo nusiųstas advokatui, kuris jam atstovavo apeliacinėje byloje dėl to sprendimo, ir, antra, priteisti iš Komisijos kompensaciją dėl šios aplinkybės tariamai patirtai žalai atlyginti.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. Ieškovas padengia savo ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priteisti iš L. Marcuccio Tarnautojų teismui 2 000 EUR.

Santrauka

1.      Deliktinė atsakomybė – Sąlygos – Neteisėtumas – Žala – Priežastinis ryšys – Kumuliacinės sąlygos – Vienos iš sąlygų netenkinimas – Viso ieškinio atmetimas

(SESV 340 straipsnio antra pastraipa)

2.      Teismo procesas – Su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos – Išlaidos, kurių Tarnautojų teismas patiria dėl pareigūno piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio – Minėtų išlaidų priteisimas iš pareigūno

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnis)

1.      Sąjungos deliktinė atsakomybė, kaip tai suprantama pagal SESV 340 straipsnio antrą pastraipą, kyla, kai tenkinamos visos trys kumuliacinės sąlygos, t. y. administracinis aktas arba veiksmai, kuriais kaltinamos institucijos, turi būti neteisėti, žala turi būti reali ir turi egzistuoti priežastinis ryšys tarp akto ar veiksmų, kuriais kaltinama, ir nurodytos žalos. To, kad viena iš šių trijų sąlygų netenkinama, pakanka ieškiniui dėl žalos atlyginimo atmesti.

(žr. 21 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. kovo 16 d. Sprendimo Marcuccio prieš Komisiją, F‑21/10, 22 ir 23 punktai ir nurodyta teismo praktika.

2.      Remiantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktu, kai dėl šalies, visų pirma dėl akivaizdžiai piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio, Tarnautojų teismas patyrė išlaidų, kurių buvo galima išvengti, jis gali įpareigoti tą šalį padengti visas išlaidas arba jų dalį, tačiau ši atlygintina suma negali viršyti 2 000 EUR.

Šią nuostatą reikia taikyti, kai pareigūno ieškinio dalykas yra toks pats kaip ir ieškinių, kuriuos pareiškė tas pats pareigūnas ir kurie buvo pripažinti akivaizdžiai teisiškai nepagrįstais, dalykas. Toks ieškinys yra aiškiai nepagrįstas ir nesąžiningas, nes ieškovas iškėlė bylą be jokio pagrindo.

(žr. 34–37 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2011 m. balandžio 14 d. Nutartis Marcuccio prieš Teisingumo Teismą, C‑460/10 P.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. gegužės 17 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, T‑241/03, 65 punktas.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. liepos 6 d. Nutartis Marcuccio prieš Teisingumo Teismą, T–401/09; 2012 m. lapkričio 15 d. Nutartis Marcuccio prieš Komisiją, T–286/11 P.

Tarnautojų teismo praktika: minėtos 2007 m. gruodžio 6 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, F‑40/06, 50 punktas; 2012 m. vasario 29 d. Sprendimo Marcuccio prieš Komisiją, F‑3/11, 54 punktas.