Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

6 februarie 2013

Cauza F‑67/12

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Acțiune în despăgubire – Nelegalitate – Trimitere a unei scrisori referitoare la executarea unei hotărâri reprezentantului reclamantului în recursul împotriva hotărârii menționate – Acțiune vădit nefondată – Articolul 94 litera (a) din Regulamentul de procedură”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită, pe de o parte, anularea deciziei prin care Comisia Europeană a respins cererea de despăgubire pentru prejudiciul care ar rezulta din trimiterea unei scrisori privind modalitățile de executare a Hotărârii Tribunalului din 4 noiembrie 2008, Marcuccio/Comisia (F‑41/06, denumită în continuare „Hotărârea din 4 noiembrie 2008”), avocatului care l‑a reprezentat în recursul introdus împotriva acestei hotărâri și, pe de altă parte, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului pe care pretinde că l‑a suferit în urma acestui fapt

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit nefondată. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea celor efectuate de Comisie. Domnul Marcuccio este obligat la plata către Tribunal a sumei de 2 000 de euro.

Sumarul ordonanței

1.      Răspundere extracontractuală – Condiții – Nelegalitate – Prejudiciu – Legătură de cauzalitate – Condiții cumulative – Lipsa uneia dintre condiții – Respingerea acțiunii în totalitate

(art. 340 al doilea paragraf TFUE)

2.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Cheltuieli impuse Tribunalului Funcției Publice prin acțiunea abuzivă a unui funcționar – Obligarea funcționarului la restituirea cheltuielilor menționate

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 94)

1.      Angajarea răspunderii extracontractuale a Uniunii în sensul articolului 340 al doilea paragraf TFUE depinde de îndeplinirea unui ansamblu de trei condiții cumulative, și anume nelegalitatea unui act administrativ sau a unui comportament imputat instituțiilor, realitatea prejudiciului și existența unei legături de cauzalitate între acest act sau comportament și prejudiciul invocat. Absența uneia dintre aceste trei condiții este suficientă pentru respingerea unei acțiuni în despăgubire.

(a se vedea punctul 21)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 16 martie 2011, Marcuccio/Comisia, F‑21/10, punctele 22 și 23 și jurisprudența citată

2.      În temeiul articolului 94 litera (a) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, dacă acesta din urmă a efectuat cheltuieli care ar fi putut fi evitate, în special dacă acțiunea este vădit abuzivă, acesta poate să oblige partea care le‑a provocat la restituirea lor integrală sau parțială, fără ca suma restituită să poată depăși 2 000 de euro.

Această dispoziție trebuie să fie aplicată atunci când acțiunea unui funcționar are un obiect absolut similar cu cel al unor acțiuni introduse de același funcționar și care au fost declarate vădit nefondate. Astfel, această acțiune are în mod clar un caracter nejustificat și șicanator, întrucât reclamantul a optat pentru calea contencioasă fără nicio justificare.

(a se vedea punctele 34-37)

Trimitere la:

Curte: 14 aprilie 2011, Marcuccio/Curtea de Justiție, C‑460/10 P

Tribunalul de Primă Instanță: 17 mai 2006, Marcuccio/Comisia, T‑241/03, punctul 65

Tribunalul Uniunii Europene: 6 iulie 2010, Marcuccio/Curtea de Justiție, T‑401/09; 15 noiembrie 2012, Marcuccio/Comisia, T‑286/11 P

Tribunalul Funcției Publice: 6 decembrie 2007, Marcuccio/Comisia, F‑40/06, punctul 50; Marcuccio/Comisia, citată anterior; 29 februarie 2012, Marcuccio/Comisia, F‑3/11, punctul 54