Language of document : ECLI:EU:F:2013:198

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2013. december 12.

F‑68/12. sz. ügy

Giorgio Lebedef

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelő jelentés – A 2010. évi értékelési időszak – Az értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem – A kapott előmeneteli pontszám megsemmisítése iránti kérelem”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben G. Lebedef a 2010. január 1‑je és 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentésének, pontosabban annak a teljesítménye szintjére és az ennek következtében adott előmeneteli pontokra vonatkozó részének megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. G. Lebedef maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Értékelés – Értékelő jelentés – Az értékelők mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

2.      Tisztviselők – Fegyelmi felelősségi rendszer – Szankció – Visszaminősítés – Fogalom – Az egymást követő értékelési időszakokban és értékelések során kapott előmeneteli pontok csökkenése – Bennfoglaltság

(Személyzeti szabályzat, 43. és 86. cikk, és IX. melléklet, 9. cikk)

1.      Az értékelők széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az általuk értékelendő tisztviselők munkájának megítélése tekintetében. Ennélfogva az értékelő jelentések tartalmának közösségi bíróság általi felülvizsgálata az eljárás szabályszerűségének, a tények pontosságának, valamint nyilvánvaló mérlegelési hiba vagy hatáskörrel való visszaélés hiányának ellenőrzésére korlátozódik. A Közszolgálati Törvényszéknek így nem feladata az adminisztráció által a tisztviselő szakmai alkalmasságáról alkotott megállapítás megalapozottságának felülvizsgálata, ha az olyan összetett értékítéleteket tartalmaz, amelyek jellegüknél fogva tárgyilagosan nem vizsgálhatók felül.

(lásd a 53. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑74/10. sz., Kimman kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 29‑én hozott ítéletének 89. pontja.

2.      A visszaminősített tisztviselő által az egymást követő értékelési időszakokban és értékelések során kapott előmeneteli pontok csökkenése a visszaminősítésről szóló határozat következménye, nem pedig további szankció. Ugyanis a visszaminősítés előtti pontszám fenntartása azzal a következménnyel járna, hogy az érintett tisztviselőnek nagyobb esélye volna a következő besorolási fokozatba való gyors előléptetésre, ami ellentétes volna az egyenlő bánásmód elvével, amely magában foglalja, hogy az ugyanazon besorolási fokozatba előléptetett, azonos érdemekkel rendelkező összes tisztviselőnek azonos esélye legyen az előléptetésre. Ugyanezen okból a tisztviselő nem várhatja el a szolgálati idejének figyelembevételét. Az ezzel ellentétes álláspont ugyanis legalábbis részben hatástalanná tenné a visszaminősítést.

(lásd a 63. pontot)