Language of document : ECLI:EU:F:2014:13

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2014. február 11.

F‑65/12. sz. ügy

Enrico Maria Armani

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Díjazás – Családi támogatások – Eltartott gyermek után járó támogatáshoz való jog – Eltartott gyermek – A felperes házastársának gyermeke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben E. M. Armani azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben megtagadta tőle az eltartott gyermek után járó támogatáshoz való jog elismerését a házastársa gyermeke tekintetében.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2011. augusztus 17‑i határozatát, amelyben megtagadta E. M. Armanitól a házastársa gyermekének jogcímén igényelt, eltartott gyermek után járó támogatáshoz való jogot. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. Az Európai Bizottság viseli a saját költségeit és köteles viselni az E. M. Armani részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Díjazás – Családi támogatások – Eltartott gyermek után járó támogatás – A biztosítás feltételei – Tényleges eltartás – Fogalom

(Személyzeti szabályzat, VII. melléklet, 2. cikk, (2) bekezdés)

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (2) bekezdésében szereplő tényleges eltartás fogalma a gyermek alapszükségleteiről való gondoskodás – teljes vagy részleges – tényleges ellátását jelenti, különösen a lakhatás, élelmezés, ruházkodás, az oktatás, az orvosi ellátás és az orvosi költségek vonatkozásában.

Következésképpen, ha a tisztviselő teljesen vagy részben ténylegesen gondoskodik a házastársa gyermekének alapszükségleteiről, őt úgy kell tekinteni, mint aki ténylegesen eltartja e gyermeket, következésképpen a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (2) bekezdése értelmében vett eltartott gyermekről van szó. E tekintetben sem e rendelkezés, sem a személyzeti szabályzat más rendelkezése sem rendeli alá szó szerint a tisztviselőt a házastársa gyermeke tekintetében megillető, az eltartott gyermek után járó támogatáshoz való jogot annak a feltételnek, hogy az említett házastárs ne legyen az Unió tisztviselője vagy alkalmazottja. E feltétel nem vezethető le a személyzeti szabályzat rendszeréből sem.

(lásd a 31., 32., 40. és 41. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑134/99. sz., Skrzypek kontra Bizottság ügyben 2000. július 11‑én hozott ítéletének 69. pontja; T‑87/04. sz., Arranz Benitez kontra Parlament ügyben 2006. október 10‑én hozott ítéletének 42. pontja.