Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Kawżi Magħquda C-316/16 u C-424/16

B contre Land Baden-Württemberg

u

Secretary of State for the Home Department contre Franco Vomero

(talbiet għal deċiżjoni preliminari, imressqa mi* Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg et par la Supreme Court of the United Kingdom)

“ Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 28, paragraphe 3, sous a) – Protection renforcée contre l’éloignement – Kundizzjonijiet – Droit de séjour permanent – Séjour dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant la décision d’éloignement du territoire de l’État membre concerné – Période d’emprisonnement – Conséquences quant à la continuité du séjour de dix années – Relation avec l’appréciation globale d’un lien d’intégration – Moment auquel intervient ladite appréciation et critères à prendre en compte lors de celle–ci ”

Sommarju – Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) ta* 17 ta' April 2018

1.        Ċittadinanza tal-Unjoni – Dritt ta’ moviment liberu u ta’ residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri – Direttiva 2004/38 – 72187 / Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – 77729 / Protection contre l’éloignement – Kundizzjoni – 81159 / Séjour pendant les dix années précédant la décision d’éloignement – 30159 / Condition d’application – 93950 / Intéressé disposant d’un droit de séjour permanent

(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/18, Artikoli 2, 44 u 48(2)(a))

2.        Ċittadinanza tal-Unjoni – Dritt ta’ moviment liberu u ta’ residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri – Direttiva 2004/38 – 72187 / Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – 77729 / Protection contre l’éloignement – Kundizzjoni – 81159 / Séjour pendant les dix années précédant la décision d’éloignement – 78029 / Période de séjour continue calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement

(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2006/123, Artikolu 10(2)(ċ))

3.        Ċittadinanza tal-Unjoni – Dritt ta’ moviment liberu u ta’ residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri – Direttiva 2004/38 – 72187 / Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – 77729 / Protection contre l’éloignement – Kundizzjoni – 71726 / Interruption de la continuité du séjour dans l’État membre d’accueil par une période d’emprisonnement – 78030 / Période de séjour continue de dix années précédant la période d’emprisonnement – 93943 / Appréciation globale des liens d’intégration avec l’État membre

(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2006/123, Artikolu 10(2)(ċ))

4.        Ċittadinanza tal-Unjoni – Dritt ta’ moviment liberu u ta’ residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri – Direttiva 2004/38 – 72187 / Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – 77729 / Protection contre l’éloignement – Kundizzjoni – 81159 / Séjour pendant les dix années précédant la décision d’éloignement – 93951 / Moment d’appréciation – 93944 / Date d’adoption de la décision d’éloignement

(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/21, Artikoli 3(2), (4) u (6) u 10(1))

1.      L-Artikolu 28(3)(a) tad-Direttiva 2004/38 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta’ l-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-benefiċċju tal-protezzjoni kontra t-tkeċċija mit-territorju prevista f’din id-dispożizzjoni huwa suġġett għall-kundizzjoni li l-persuna kkonċernata jkollha dritt ta’ residenza permanenti fis-sens tal-Artikolu 16 u tal-Artikolu 28(2) ta’ din id-direttiva.

(voir point 61, dispożittiv 1)

2.      Ara t-test tad-deċiżjoni.

(voir points 64-66)

3.      L-Artikolu 28(3)(a) tad-Direttiva 2004/38 għandu jiġi interpretat fis-sens li, fil-każ ta’ ċittadin tal-Unjoni li jiskonta piena ta’ priġunerija u li fir-rigward tiegħu deċiżjoni ta’ tkeċċija hija adottata, il-kundizzjoni li jkun “[għex] fl-Istat Membru ospitanti għall-għaxar snin preċedenti” stabbilita f’din id-dispożizzjoni, tista’ tiġi ssodisfatta sa fejn evalwazzjoni globali tas-sitwazzjoni tal-persuna kkonċernata li tieħu inkunsiderazzjoni l-aspetti rilevanti kollha twassal sabiex jitqies li, minkejja din id-detenzjoni, ir-rabtiet ta’ integrazzjoni li jqħaqqdu lill-persuna kkonċernata mal-Istat Membru ospitanti ma ġewx miksura. Fost dawn l-aspetti hemm, b’mod partikolari, is-saħħa tar-rabtiet ta’ integrazzjoni minsuġa mal-Istat Membru ospitanti qabel iż-żamma f’detenzjoni tal-persuna kkonċernata, in-natura tal-ksur li ġġustifika l-perijodu ta’ detenzjoni sostnut u ċ-ċirkustanzi li fihom dan twettaq kif ukoll l-aġir tal-persuna kkonċernata matul il-perijodu ta’ detenzjoni.

(voir point 83, dispożittiv 2)

4.      L-Artikolu 28(3)(a) tad-Direttiva 2004/38 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kwistjoni dwar jekk persuna ssodisfatx il-kundizzjoni li tkun “[għexet] fl-Istat Membru ospitanti għall-għaxar snin preċedenti”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, għandha tiġi evalwata fid-data li fiha d-deċiżjoni ta’ tkeċċija inizjali hija adottata.

(voir point 95, dispożittiv 3)