Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.2.2013 – BB v. komissio

(Asia F-17/11)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Määräaikaisen työsopimuksen uudistamatta jättäminen – Kumoamiskanne – Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BB (edustaja: asianajaja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Vastaajan päätöksen, jolla päätettiin olla jatkamatta kantajan sopimussuhteisen toimihenkilön palvelussuhdetta koskevaa sopimusta, kumoamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa BB:n oikeudenkäyntikuluista.

BB vastaa kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 186, 25.6.2011, s. 33.