Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. februāra spriedums – BB/Komisija

(lieta F-17/11) 1

Civildienests – Līgumdarbinieks – Uz noteiktu laiku noslēgta līguma nepagarināšana – Prasība atcelt tiesību aktu – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BB (pārstāvis A. Blot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu nepagarināt prasītājas līgumdarbinieces līgumu

Rezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina vienu trešdaļu no BB tiesāšanās izdevumiem; BB sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem.