Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 februari 2013 – BB / Commissie

(Zaak F-17/11)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant – Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd – Beroep tot nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BB (vertegenwoordiger: A. Blot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeksters overeenkomst van arbeidscontractante niet te verlengen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in één derde van de kosten van BB.

BB draagt twee derde van haar eigen kosten.

____________

____________

1 PB C 186 van 25/06/2011, blz. 33.