Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 19. september 2011 – Mariën mod EEAS

(Sag F-15/11) 1

Processprog: engelsk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1     EUT C 139 af 7.5.2011, s. 30 og 31.